Vizyon/Misyon

Değerlerimiz

A Şahinler çatısı altındaki tüm şirketlerin her kademesine işlemiş, tüm çalışanlarımız tarafından eksiksiz benimsenmiş ve tüm faaliyetlerimize yön veren değerlerimiz, kurum kültürümüzün temelini oluşturur. Bu değerlere hepimiz yürekten inanır, paylaşır ve her zaman sahip çıkarız.

Vizyon

Sağlam ve güvenilir binalar inşa ederek varlığımızı uzun yıllar sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Misyon

Günümüz mimarisini gelecek nesillere taşıyarak adımızı gelecek nesillere duyurmayı misyon edindik.